Concello de Alfoz
TABOLEIRO DE ANUNCIOS: NOVAS ORDENANZAS MUNICIPAIS

TABOLEIRO DE ANUNCIOS: NOVAS ORDENANZAS MUNICIPAIS

21/marzo/2018
No Boletín Oficial da Provincia de Lugo de data 20 de marzo de 2018 ( n.º 065) saiu publicado o anuncio de aprobación inicial das seguintes ordenanzas municipais:
- Ordenanza Reguladora da Concesión de Subvencions no Concello de Alfoz
- Ordenanza do servizo de saneamento e depuración de augas residuais.
- Ordenanza reguladora do Rexistro Municipal de Asociacions
- Regulamento do servizo de abastecemento de auga potable.

O que se pon en coñecemento para que no prazo de TRINTA DIAS HÁBILES, que finaliza O DÍA 4 DE MAIO DE 2018, se poida examinar e presentar as reclamacions que entendan oportunas.

ACCEDE Á SEDE ELECTRÓNICA ►
Voltar

ACCESOS DESTACADOS DE TURISMO