Concello de Alfoz
CRUCEIRO DO OUTEIRO

CRUCEIRO DO OUTEIRO

Érguese sobre un plinto moi irregular con unha pedra na parte superior. O Cristo ten unha base troncopiramidal invertida moi desgastada e sobre a cruz florenzada coa imaxe de Cristo no anverso descansando sobre unha hornacina con Santo San Pedro, cunha man levantada e outra caída ao longo do corpo. A imaxe de Cristo, no anverso, está moi deteriorada destacando unha cabeza moi irregular e o pé dereito sobre o esquerdo con un perizoma moi pequeno. No reverso imaxe de un neno coa cabeza moi grande, un corpo inapreciable e largo e os pés sobresaíndo da cruz.

Voltar

ACCESOS DESTACADOS DE TURISMO