Concello de Alfoz
Concellerías Alfoz
A organización que rexerá o funcionamento orgánico do Concello de Alfoz durante a lexislatura 2015-2019 foi aprobada  no pleno celebrado o 26 de xuño 2015, definíndose un goberno formado polos concelleiros e concelleiras do PSdeG-PSOE e VIA, repartido nas  seguintes áreas:

Jorge Val Díaz – Alcalde.
Delegado de Réxime Interior e Servizos.

Xabier Pardiñas Suárez – Tenente Alcalde.
Delegado de Desenvolvemento Local.

Mª Carmen Hermida Vizoso – Concelleira.
Delegada de Educación e Xuventude.

Carmen Dolores Geada Maseda – Concelleira.
Delegada de Igualdade e Benestar.

Cándido Paleo Rejes – Concelleiro.
Delegado de Medio Ambiente e Medio Rural.

 

ACCESOS DESTACADOS DE TURISMO