Concello de Alfoz
Concellerías Alfoz
A organización que rexerá o funcionamento orgánico do Concello de Alfoz durante a lexislatura 2019-2023 está formada polos concelleiros e concelleiras do PSdeG-PSOE repartidos nas seguintes áreas:

Jorge Val Díaz – Alcalde.
Delegado de Réxime Interior e Servizos.

Ana Aránzazu Incera Ares – Primeira Tenente de Alcalde.
Delegada de Servicios Sociais, Igualdade, Turismo e Atención ao veciño.

Cándido Paleo Rejes – Segundo Tenente de Alcalde.
Delegado de Medio Ambiente e Medio Rural.

Mª Luisa Goás Lorenzo– Concelleira.
Delegada de Educación e Cultura.

César Marrube – Concelleiro.
Delegado de Xuventude e Deporte, Asociacións e Festas. 

ACCESOS DESTACADOS DE TURISMO